Νικόλας Φαραντούρης
Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο ΕΕ

Ενέργεια & Ανταγωνισμός

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς