Ακαδημία Αθηνών

H Aκαδημία Aθηνών είναι ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας. Γενικός και κύριος σκοπός της Aκαδημίας Aθηνών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών και η επικοινωνία του ιδρύματος και των ακαδημαϊκών με τις άλλες ακαδημίες ή τους ομοτέχνους τους, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με αυτούς. Ο Καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών από το 2015.

Διεθνής Ένωση Ενεργειακών Εταιρειών στην Ευρώπη

H Διεθνής Ένωση Ενεργειακών Εταιρειών στην Ευρώπη EUROGAS, εκπροσωπεί 43 κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες και αποτελεί το κύριο εκφραστή της βιομηχανίας φυσικού αερίου στην Ευρώπη. O Καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της EUROGAS.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θέσπιση νομοθεσίας σε πεδία αιχμής όπως η ενεργειακή πολιτική και το δίκαιο ανταγωνισμού. Ως κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet ο Νικόλαος Ε. Φαραντούρης συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες τις Επιτροπής σε ζητήματα θέσπισης, εφαρμογής και ερμηνείας του Ευρωπαϊκού Δικαίου στους επιμέρους τομείς εξειδίκευσης της Έδρας (ανταγωνισμός, ενέργεια & μεταφορές).

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε το 1938 και έκτοτε αποτελεί κοιτίδα αριστείας στην έρευνα και διδασκαλία των θεματικών περιοχών τις οποίες θεραπεύουν οι επιμέρους Σχολές και Τμήματα. Ο Ν.Ε. Φαραντούρης κατέχει την Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet και διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια – Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία, στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διεθνές Μεταπτυχιακό στην Ενέργεια

Το 2014 ο Ν.Ε. Φαραντούρης οργάνωσε και ανέλαβε τη διεύθυνση του πρώτου και του πιο δημοφιλούς πλέον διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη αφιερωμένο στην Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομικά της Ενέργειας, στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το πρόγραμμα συνεργάζεται με γνωστά πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, οι δε απόφοιτοί του αποκτούν ισχυρά εφόδια για απασχόληση στον κλάδο της ενέργειας, των δικτύων και υποδομών, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας, σε διεθνείς οργανισμούς, ελληνικές και διεθνείς ενεργειακές επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση, τις ρυθμιστικές αρχές, τα μέσα ενημέρωσης, ινστιτούτα ανάλυσης και δεξαμενές σκέψης, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, δικηγορικές εταιρείες, το διπλωματικό σώμα κλπ.

Euro-Meditterean University

Το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποτελεί σημαντικό ακαδημαϊκό φορέα έρευνας και διδασκαλίας που βασίζεται στις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρω-μεσογειακής Ένωσης. Ο Ν.Ε. Φαραντούρης και η Eυρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet συμμετέχει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και συνεργάζεται με το EMUNI σε μια σειρά δραστηριοτήτων σε τομείς αιχμής, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η ενέργεια και οι θαλάσσιες μεταφορές.

LNG Forum

Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) αποτελεί μία σημαντική πηγή ενέργειας με αυξανόμενη χρήση και σημασία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού επιχειρήσεων, κρατών κλπ. και σημαντικές νομικές, οικονομικές, πολιτικές και γεωστρατηγικές προεκτάσεις. Το LNG Forum ιδρύθηκε από τον Ν.Ε. Φαραντούρη στο 2011 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και έκτοτε αποτελεί φόρουμ έρευνας και ανάλυσης των επιμέρους πτυχών της αξιακής αλυσίδας του υγροποιημένου φυσικού αερίου για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου.

Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών

Η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989, με πρωταρχικό στόχο τη μελέτη και ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με τους θεσμούς και τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την επεξεργασία προτάσεων και η διατύπωση απόψεων για θέματα που σχετίζονται με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παροχή επιστημονικής συνδρομής προς τους δημοσίους, πολιτικούς, πολιτισμικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας στα παραπάνω θέματα. Ο Ν.Ε. Φαραντούρης διετέλεσε Μέλος ΔΣ, Γεν. Γραμματέας και Πρόεδρος της Ένωσης.

European Centre of Economic & Financial Law

Σκοπός του ECEFIL είναι η προώθηση της έρευνας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης επί θεμάτων Διεθνούς, Ευρωπαϊκού, Συγκριτικού Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Ο Ν.Ε. Φαραντούρης είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης του ECEFIL.