Δίκαιο Υδρογονανθράκων

Φαραντούρης Ν.Ε. & Κοσμίδης Τ.Θ., Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet – Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb München, Νομική Βιβλιοθήκη 2015

Το Δίκαιο Υδρογονανθράκων φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων που αναφύονται σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας των υδρογονανθράκων. Οι έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από την έρευνα, εκμετάλλευση, μεταφορά και πώληση των υδρογονανθράκων – υγρών και αερίων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.) – συνιστούν έναν νέο δυναμικό κλάδο του δικαίου της ενέργειας. Θεσμοί του αστικού, εμπορικού, διοικητικού, ποινικού, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου συνυπάρχουν, τέμνονται και συμπλέκουν σε ένα συναρπαστικό πεδίο αιχμής της οικονομίας και της τεχνολογίας, της οικολογίας και των διεθνών σχέσεων.