Ενέργεια: Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές

Φαραντούρης, Ν.Ε. (επιμ.), Ενέργεια: Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2013

Αναλύονται επίκαιρα θέματα που αναφύονται κατά τη θαλάσσια μεταφορά υδρογονανθράκων: ζητήματα δικαίου, οικονομίας, πολιτικής καθώς και αμιγώς τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την καινοτομία και την αποδοτικότητα της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαιοειδών και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ύλη διαρθρώνεται σε τέσσερις Ενότητες: «Θεσμικές πτυχές της εκμετάλλευσης και θαλάσσιας μεταφοράς Υδρογονανθράκων», «Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG): Γεωπολιτική και οικονομική διάσταση», «Κλιματική αλλαγή & “πράσινη” ναυτιλία» και «Οικονομικές και τεχνικές πτυχές της θαλασσίων μεταφορών & ενεργειακή αποδοτικότητα».